Project:Netwerken

Uit inf2019
Ga naar: navigatie, zoeken
Netwerken

IoT workshop 11 juni 2018

Zie ook Netwerken-project

Netwerken project: Internet of Things

Dit project is bedoeld als uitwerking van het keuzethema Netwerken.

Het Internet of Things biedt een rijke context voor de netwerk-concepten, en is herkenbaar en relevant voor leerlingen.

De inhoud (resultaten en deelresultaten) van dit project zijn te vinden op: Netwerken-thema

/Globale modulebeschrijving

De exameneisen voor dit onderdeel:

Keuzethema Netwerken

 • Netwerkcommunicatie
  • De kandidaat kan de manier waarop netwerkcomponenten met elkaar communiceren beschrijven en analyseren, en kan schalingseffecten bij communicatie herkennen, er voorbeelden van geven en de gevolgen ervan uitleggen.
 • Internet
  • De kandidaat kan de basisprincipes van het internet als netwerk uitleggen en aangeven welke gevolgen dit heeft voor toepassingen en voor gebruikers.
 • Distributie
  • De kandidaat kan vormen van samenwerking en verdeling van functies en gegevens in netwerken beschrijven.
 • Netwerksecurity
  • De kandidaat kan gevaren van inbreuk op gedistribueerde functies en gegevens analyseren, en maatregelen adviseren die deze inbreuk tegengaan.

De communicatie in een netwerk kan onder meer gekarakteriseerd worden via de concepten protocol en adressering.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van dit project zijn te vinden in het hoofdgedeelte van de wiki (hoofdnaamruimte): zie Netwerken-thema en de navigatiebalk rechts.

Leerlingenmateriaal

Leerdoelen

Omschrijf in voor leerlingen te begrijpen taal wat ze moeten kennen en kunnen.

Voorkennis

Geef aan welke voorkennis nodig is om module uit te voeren.
Geef aanwijzingen voor verwerven ontbrekende voorkennis op klas 4+-niveau.

Verwerving

Theorie, opdrachten, bronnen, verschillende werkvormen, inclusief praktisch werk.

Verwerking

Bij voorkeur open en/of complexe opdrachten.

Toetsing

Omschrijving in criteria: Omvat toetsen/toetsvormen, passend bij gebruikte werkvormen en leerdoelen

 • indien passend als toetsvorm: voorbeeld schriftelijke eindtoets met antwoordmodel en norm
 • indien passend als toetsvorm: beschrijving van producten die door kandidaten opgeleverd dienen te worden, met antwoordmodel (bijv. rubrics) en norm
 • indien van toepassing: inclusief procestoetsing
 • indien van toepassing: suggestie voor weging verschillende toetscomponenten
 • bij voorkeur ook: digitale diagnostische toetsen + norm


Docentenmateriaal

/Docentenhandleiding

Nascholing

Hoewel de nascholing van docenten officieel niet tot dit project hoort, zal tijdens dit project een eerste versie van het materiaal voor de nascholing ontwikkeld worden. Ook dit materiaal is via de wiki beschikbaar.

Organisatie

Team

Voorbereiding/brainstorm

Planning (en voortgang)

Opmerkingen

 • gebruiken we het thema of de naam van de module als categorie? dat maakt het wel gemakkelijker om de verschillende onderdelen bij elkaar te zoeken, ook in het overzicht van alle pagina's.
 • wat is de beoogde omvang van het lesmateriaal (mogelijk afgezien van het achtergrondmateriaal)?
  • hoeveel bladzijden (hoeveel woorden?) zijn redelijk per SLU? => 1 a 2 pagina's per SLU
  • (natuurlijk hangt dat af van het soort werk - vgl. een tutorial of een wiskundige tekst/programmatekst...)
 • de toetsbaarheid van de leerlingen-resultaten speelt een belangrijke rol
  • formatieve toetsen als onderdeel van het leesmateriaal
  • criteria voor de beoordeling van praktische opdrachten (Rubrics?)
   • ik heb een sterke voorkeur voor "mastery based learning": leerlingen ronden een onderdeel pas af als ze dit "goed" beheersen. Dit is voor volgende onderdelen een ingangseis: je hebt de basis van de voorafgaande onderdelen nodig.
 • om na te gaan op welke manier de exameneisen in het lesmateriaal verwerkt zijn, is het nodig om deze te identificeren.
  • moeten we per eis een pagina opnemen? Eventueel hiërarchisch, per domein/thema?
  • we verfijnen deze eisen ook verder in concepten en leerdoelen; hoe is de relatie met de exameneisen?
  • een leerdoel kan bijv. meerdere exameneisen adresseren.

Als we de wiki gebruiken, is het dan voldoende om alleen de actuele versie te beschrijven (met de historie van de afzonderlijke onderdelen); of moeten we ook een historische versie kunnen vastleggen, voor het totale product?

Nuttige links