Docentenhandleiding

Uit inf2019
Ga naar: navigatie, zoeken
Communicatie-0Docentenhandleiding

Inleiding

Samenvatting

De module in één oogopslag; zie de tabel /Samenvatting

Leerdoelen

De leerdoelen in leerlingtaal. De belangrijkste leerdoelen staan ook in het leerlingmateriaal. Geef ook aan door welke toetsvorm(en) het leerdoel getoetst wordt.

Contexten

Beschrijving van de rode draad of centrale context, zodat de docent in staat is deze context en/of rode draad gedurende de uitvoering van de module voor ogen te houden. Geef ook wat achtergrond-info. Verwijs voor meer informatie naar de bron.

Concepten

Beschrijving van de (betekenis van de) belangrijkste concepten ten behoeve van de docent. Gekozen wordt voor een stuk of 5 tot 10 concepten die via de context aangeleerd worden in de module. Ook hier kan voor meer informatie naar de achtergrond-bronnen worden verwezen.

Vaardigheden

Beschrijving van de belangrijkste vaardigheden uit het A-domein. Hierbij kan verwezen worden naar de vaardigheden uit het examenprogramma. Geef aan of de vaardigheden in de module aangeleerd worden of bekend verondersteld. Geef ook aan of de vaardigheden getoetst worden (dan zijn ze dus ook opgenomen in de leerdoelen).

Vakkennis

Geef per vak aan of er vakkennis uit het Tweede Fase programma nodig is voor de module. Geef ook aan op welke manier in de module is aangegeven hoe de leerling de vakkennis kan verwerven.

Leerplan – beschrijving

Globale beschrijving van het leerplan van de module: hoe is de module opgebouwd en waar zitten de keuzemogelijkheden

Leerplan – differentiatie

Een beschrijving van de differentiatiemogelijkheden binnen de module: in hoeverre is het mogelijk om binnen de module te differentiëren naar voorkennis of interesse

Leerplan – differentiatie

Een schematisch overzicht van het leerplan van de module. In tabelvorm (evt. in landscape formaat). De mate van detaillering zal afhangen van de complexiteit van de opzet van de module. Zie voorbeeldtabel 3 hieronder.

Toelichting bij leerlingopdrachten

Bij de opdrachten waarvoor dat nodig is een toelichting. Hier onder andere de materialenlijsten en aanwijzingen bij practica. Geef bij weinig courante materialen/apparaten/chemicaliën ook aan waar deze besteld kunnen worden. alsmede een indicatie van de kosten

Bronnen bij leerlingmateriaal]] (o.a. antwoorden)

Hier komt het leerlingmateriaal dat -om welke reden dan ook- niet opgenomen is in de leerlinghandleiding. O.a. de antwoorden op de vragen uit het materiaal. Ook bijvoorbeeld werkbladen.

Toetsing

Beschrijving van de manier waarop de module getoetst wordt. Schriftelijke toetsen worden los bijgeleverd, met antwoordmodel. Ook eventuele digitale / interactieve toetsen worden bijgeleverd. Toetsing van praktisch werk speelt bij veel Informatica-modules een rol. Voor iedere opdracht die voor de eindbeoordeling getoetst wordt, moet een beoordelingsschema worden bijgeleverd.

Suggesties en extra opdrachten

Beschrijving van suggesties voor alternatieve routes en opdrachten. Het kan gaan om alternatieven binnen de module, maar ook om (meer of minder uitgebreide) suggesties voor het uitbreiden van de module naar meer dan 40-60 SLU (t.b.v. de 'vrije ruimte').

Achtergrondinformatie – contexten

bronnen met achtergrondinformatie over de context(en) uit de module. Waar mogelijk niveau aangeven (leerling - docent).

Achtergrondinformatie – concepten

bronnen met achtergrondinformatie over de concept(en) uit de module. Waar mogelijk niveau aangeven (leerling – docent)

Vervolgstudies

Een opsomming van mogelijke studierichtingen die aansluiten op deze module.


/Docentenhandleiding-tabel