Badges/Beschrijven van een badge

Uit basis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoe beschrijven we een badge?

Bij ICT in de Wolken geeft een badge aan wat iemand (in elk geval) weet en kan. Voor het formuleren hiervan gebruiken we Bloom's taxonomie, met de bijbehorende terminologie, zoals deze beschreven staat op de website van SLO.

Bloom's taxonomie

Bloom's taxonomie geeft verschillende niveaus van beheersing/expertise van een bepaald onderwerp aan. Het onderste niveau betreft vooral feitenkennis, het hoogste niveau het creëren van nieuwe dingen.

We gebruiken de volgende terminologie:

  • kent (Bloom: onthoudt) - Benoem, Definieer, Beschrijf, Toon, Identificeer, Verzamel
  • begrijpt - Interpreteer, Vat samen, Bespreek, Onderscheid, Classificeer, Vergelijk, Leg uit, Concludeer, Voorspel
  • kan toepassen - Pas toe, Demonstreer, Bereken, Vul aan, Illustreer, Toon, Los op, Onderzoek, Pas aan
  • kan analyseren - Analyseer, Scheid, Orden, Leg uit, Verbind, Classificeer, (De)construeer, Vergelijk, Selecteer, Leid af
  • kan evalueren - Beoordeel, Orden, Toets, Meet, Overtuig, Selecteer, Leg uit, Concludeer, Vergelijk, Vat samen
  • kan maken/ontwerpen - Combineer, Plan, Ontwerp, Maak, Ontwikkel, Onderzoek, Stel op, Formuleer, Herschrijf

In het overzicht van Bloom's taxonomie en de bijbehorende opdrachten staan ook aan welke producten en opdrachten je de beheersing op het betreffende niveau kunt afmeten. Dit kan helpen om de formuleringen in een badge te gebruiken voor de toetsing of een leerling aan de eisen voor die badge voldaan heeft.

De taxonomie van Bloom heeft vooral betrekking op de niveaus van expertise die in het onderwijs haalbaar zijn. Voor echte expertise heb je een andere indeling nodig, zie bijvoorbeeld het Dreyfus model.

Referenties